25. Mar. 2023

Info k 3. etape / Recap before 3rd stage

3. ETAPA – Žiar – Žiarska dolina/ 3rd STAGE

Priatelia, vzhľadom na aktuálne a očakávané poveternostné podmienky sme pripravili 2 varianty zajtrajšej etapy a až zajtra ráno (vzhľadom na očakávané zrážky) potvrdíme variantu etapy.

Časový harmonogram zajtrajšej etapy:

POZOR ZMENA: ŠTART o 9:00 hod.

8:45 – 8:55 – povinná kontrola lavínových prístrojov. Pretekári, ktorí ju neabsolvujú budú diskvalifikovaní z pretekov. (DNS)

9:00 – ŠTART v ústí Žiarskej doliny, pri jaskyni. Pôjde o tzv. Letný štart – organizovaný presun cca 2,5 km od rampy na pešo, následne OSTRÝ ŠTART.

  • Vyžaduje sa kompletná výstroj. Zoznam celej výstroje je na tomto linku
  • STOP ČAS po 2. zjazde bude s časovým koeficientom je 1,8, (v prípade 1. varianty) - viď info k trati
  • PARKOVANIE pre pretekárov je pri tzv. otočke autobusu (odbočka vľavo) – bude zabezpečené organizátormi. Podmienka pre parkovanie je štartové číslo.

 


Hi guys, due to the current and expected weather conditions, we have prepared 2 variants of tomorrow's stage and we will confirm the variant of the stage only tomorrow morning (due to the expected precipitation).

Time schedule for tomorrow's stage:

ATTENTION, CHANGE: START at 9:00 a.m.

8:45 – 8:55 a.m.– mandatory check of avalanche equipment. Racers without completed check will be disqualified from the race. (DNS)

9:00 a.m. – START in Žiarská dolina, at the cave entrance. This will be the so-called Summer start – organized transfer of the whole group for approx. 2.5 km from the ramp on foot, followed by a SHARP START.

  • Complete equipment is required. The list of equipment is at this link
  • There will be STOP TIME limit with index 1.8 after the 2nd descent (in the case of the 1st variant of track) - please see the track info here
  • PARKING for competitors is at the so-called turning of the bus - will be managed by the organizers. A condition for parking is your BIB number.

 

 

Pre správne fungovanie tohoto webu a jeho ďalšie zlepšovanie používame súbory cookies. Viac informácií