FAQ

Preteky sa budú konať v termíne od 14. do 16. marca 2024

Organizátor určí predbežné termíny (registrácia, výber pretekárov, platba štartovného) s dostatočným predstihom pred podujatím na www.bokami.sk, FB, Instagram

Vzhľadom na skúsenosti z uplynulých ročníkov v rámci registrácie pretekárov (dvojíc) na preteky Bokami ZT 2024 bude rozhodovať rýchlosť prihlásenia a zaplatenia štart. poplatku. Výber bude prebiehať ak bude naplnený maximálny počet 100 dvojíc. Viac na: http://www.bokami.sk/sk/organizacny-poriadok

Áno, v prípade zdravotných problémov, môže byť jeden z dvojice nahradený. O zmene je pretekár povinný, čo najskôr informovať organizátora. Nemôže byť takýmto spôsobom vymenená celá dvojica.

Pretekár si zadáva konfekčnú veľkosť pri registrácii. V špeciálnych prípadoch môže požiadať organizátora o zmenu priamo pri registrácii pretekov.

Preteky môže absolvovať pretekár, ktorý dosiahne vek minimálne 16 rokov do 14.3.2024

  • muži dvojice (18-39 rokov) – minimálne jeden z dvojice musí byť narodený od 25.3.1984 do 16.3.2006, druhý z dvojice môže byť starší
  • ženy dvojice (nad 18 rokov) - narodené do 16.3.2006
  • veteráni dvojice (nad 40 rokov) – narodení do 16.3.1984
  • mix dvojice (muž a žena) nemajú osobitnú kategóriu, štartujú v mužoch alebo veteránoch podľa veku 
  • juniorské mužské dvojice (nad 15 do 20 rokov) - narodené od 16.3.2005
  • juniorské ženské dvojice (nad 15 do 20 rokovrokov) - narodené od 16.3.2005

Pretekár nie je poistený preto organizátor odporúča každému pretekárovi vo vlastnom záujme poistiť sa na preteky. 

 

Organizátor po každej etape zabezpečuje stravovanie po pretekoch: 3x obed, občerstvenie a nápoj (14-16.3.2024). Stravovanie je predbežne dohodnuté s Hotel Spojár, Šindlovec, Horský Hotel Mních

Pre správne fungovanie tohoto webu a jeho ďalšie zlepšovanie používame súbory cookies. Viac informácií