FAQ

Preteky sa z dôvodu ochorenia COVID-19 konať nebudú.

Keďže sa preteky zrušli medzi možné alternatívy patrí aj možnosť súťažiť v takzvaných “SEGMENTOCH”. Segmenty vytvorí organizátor a pretekári ich budú môcť absolvovať v rozmedzí od 1.2.2021 – 15.4.2021.

 

Organizátor určí predbežné termíny (registrácia, výber pretekárov, platba štartovného) s dostatočným predstihom pred podujatím na www.bokami.sk, FB, Instagram

Pri registrácii pretekári nahlasujú 3 najlepšie výsledky zo skialpinistických pretekov za posledné 3 roky. Podľa týchto údajov organizátor vyberie pretekárov. Viac na: http://www.bokami.sk/sk/organizacny-poriadok

Áno, v prípade zdravotných problémov, môže byť jeden z dvojice nahradený. O zmene je pretekár povinný, čo najskôr informovať organizátora. Nemôže byť takýmto spôsobom vymenená celá dvojica.

Pretekár si zadáva konfekčnú veľkosť pri registrácii. V špeciálnych prípadoch môže požiadať organizátora o zmenu priamo pri registrácii pretekov.

Najlepšie je spomenúť, čo najťažšie a najdlhšie preteky a samozrejme preteky s najlepším umiestnením, ktoré absolvoval.

Preteky môže absolvovať pretekár, ktorý dosiahne vek 18 rokov 18.3.2021

  • muži dvojice (18-39 rokov) – minimálne jeden z dvojice musí byť narodený od 21.3.1981 do 18.3.2003, druhý z dvojice môže byť starší
  • ženy dvojice (nad 18 rokov) - narodené do 18.3.2003
  • veteráni dvojice (nad 40 rokov) – narodení do 21.3.1981
  • mix dvojice (muž a žena) nemajú osobitnú kategóriu, štartujú v mužoch alebo veteránoch podľa veku 

Pretekár nie je poistený preto organizátor odporúča každému pretekárovi vo vlastnom záujme poistiť sa na preteky. 

 

Pre správne fungovanie tohoto webu a jeho ďalšie zlepšovanie používame súbory cookies. Viac informácií